xDGWG

Technik serwerów minecraft!
xD-Regen


Plugin pozwala zregenerować cały zniszczony teren naszej gildii przez tnt. Przed rozpoczęciem regenracji możemy sobie wybrać jakie kategorie bloków mają być pominięte dzięki czemu regeneracja będzie tańsza. W pliku konfiguracyjnym wtyczki możesz wszystko w prosty sposób dostosować pod swój serwer minecraft.

Wprowadza następujące komendy:
/regeneracja - otwiera gui do zarządzania regeneracją terenu

Uprawnienia do komend:
xdgwg.regen


Wygląd pliku konfiguracyjnego pluginu (config.yml)

Prezentacja video

Jesteś zainteresowany pluginem?
Skontaktuj się ze mna!

© 2019-2020 xdgwg.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonane przez: xDGWG